مدارس از جمله بخش های عمومی جامعه هستند که نیاز به مدیریت مصرف از سوی مدیران جهت تحقّق الگوی صحیح مصرف دارند . مدیران مدارس می توانند با اعمال سیاست های مدیریّتی خود ، جلوی برخی از اسراف های بی مورد را در مدارس بگیرند . در اینجا به اهمّ این موارد اشاره می گردد :

1-در محیط آموزشگاه براي آب دادن به درختان، درختچه ها ، بوته ها و گل ها از روش آبياري قطره اي استفاده كنيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 18:22  توسط mohammadrezaradfard | 
1- موقع مسواک زدن شیرآب تصفیه شده را باز نگذارید. 2- موقع شامپو زدن و شستن موهای سر در هنگام استحمام، شیر آب را ببندید.

تلاش کننید مدت استحمام کوتاه باشد. آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن (سردوش مصرف) تعویض کنید. برای دوش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن را به کمتر از 5 دقیقه برسانید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 18:14  توسط mohammadrezaradfard | 

 

از کلیه قوانین و محدودیتهای حفاظت آب که ممکن است در محل زندگیتان اعمال شوند، آگاه شوید و از آن تبعیت کنید.                      

 

 

 

از آب حفاظت کنید، چون زندگی ما به آن وابسته است. هیچگاه به دلیل اینکه فرد دیگر مسئول پرداخت آب بهاء است، آب را هدر ندهید.

  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 18:10  توسط mohammadrezaradfard |